Släkt och Gårdfarihandlare i Ås - Sjuhärad

Startsidan Artiklar Ruuth-släkten Michel-släkten Boken Handlarna från Härna Anders Danielsson Register Michel-släkt

Artiklar

ARTIKLARDOMBOKSPROTOKOLL
Knallarnas öden i Ås 
Femtedelskusiner på olika scener 
Giftmord i GingriGiftmorden i tingsrätten 1845
Illdåden i Rångedala 1820 och Hökerum 1830Mordet i Rångedala 1820
Mordet i Hökerum 1830
Sven Hanssons affärer till tingsrätten 1816-1818
Sven Hanssons obestånd genom 1820-talet och konkursen 1827
Skuldtyngd Sven Svensson i tingsrätten 1820-1823
Sven Svensson i byslagsmål 1828
Historiskt teknikskifte
Br Berglund i Rångeda/Sven Eriksson i Kinna
Rådhusrätten i Askersund
Br Berglunds konkurs 1838
Br Berglunds konkurs 1840
Carlsteins dråpDråpet i Gretlanda 1856
Sammanfattning av Johan och Frans Carlsteins konkurser
Johan Carlsteins konkurs 1839
Frans Carlsteins konkurs 1854
Pelle i Falskog Astrid Sampe Bröderna Lars och Olof Perssons konkurser 1829-1830, släktuppgifter i sammanfattning Domstolsprotokollen om konkurserna
Uppgång och fall i Hjortryd
Men sedan blev det bättre tider för släkten

Bertil Hjortvall, 87 år, naturvårdare av rang
Hans Svensson i Hjortryd konkursen 1838 och 1847 Domstolsprotokollen om konkurserna
Lars i Skäftingbackas långa väg till Stockholm

Lars Anderssons ättlingar

Gunnel Vallquist – professor och akademiledamot
Lars Anderssons konkursansökan  Konkurser i släkten
Släktuppgiften i sammanfattning
Lars Anderssons förmyndartvist
Drottning
Hacka
Rusthåll 44
Hjältagårdens
rusthållare
Marknad på väg
Recension av
doktorsavhandling
om gårdfarihandeln.
 
Från Björkelund i Od till BJörklund i regeringskansliet Skolminister Jan Björklunds resa till fäders torpställenBjörklund - Reformatorn  
Danskt besök i SassarpAnders Danielsson 
Anders Danielsson
Från Sundholmen i Äspered via Bräckås i Gingri till Svenska Kullager Fabriken
 
tosterhagtgmailcom