Släkt och Gårdfarihandlare i Ås - Sjuhärad

Startsidan Artiklar Ruuth-släkten Michel-släkten Boken Handlarna från Härna Anders Danielsson Register Gårdfarihandlare i Ås Ås härads dombok Kyrkböcker i Ås och Kind Michel-släkt

Ås härads dombok

Registrering av alla mål från slutat av 1600-talet till 1860 i Excel. Noteringar om alla slags mål specificerade på Allmänna ärenden, stämningar och brottmål, därefter med omkring 160 olika underrubriker.

På varje rad namn på inblandade personer, gårdar och socknar och genom excelfunktionen, kan sökning göras i alla kolumner, vilket gör det enkelt att finna sökta personer och deras förehavanden vid tinget.

Registret är oumbärligt om man vill söka efter forna tiders "handel och vandel" hos folket i Ås härad. För det är inte bara för brottslighet som folket besökte tinget, mycket vanligt är också allt från förmyndarärenden och testamenten till bouppteckningar.

Hela registret finns på CD, som för en mindre penning kan beställas via e-mail.
tosterhagtgmailcom