Släkt och Gårdfarihandlare i Ås - Sjuhärad

Startsidan Artiklar Ruuth-släkten Michel-släkten Boken Handlarna från Härna Anders Danielsson Register Michel-släkt

Boken Handlarna från Härna

Recensioner


Borås Tidning, utdrag:

Atter och Busa-Jan i diger släktkrönika

Bygdeoriginalet Atter, soldaten Jon Fältskräck - vilket namn! - Härnas egen Jönsonliga, den gäckande vandrande Christina, Busa-Jan, som blev fast i Härna och hängd på Jönköpings galgbacke… I Tore Österhags digra krönika intas scenen av en lång rad personligheter med märkliga, dramatiska öden. Författaren har blick för det särpräglade och sällsamma och försummar inte att krydda framställningen med intresseväckande inblickar och snabbporträtt ur verkligheten. Kanske är Atter den, som främst ger näring åt fantasin. En särling med utanförskapets signum men samtidigt gåtfull och med förmåga, att figurera i de mest oväntade, seriösa kuriösa sammanhang, till exempel som huvudvittne i ett mål om otidigt sängelag. Atters brokiga liv och leverne borde kunna inspirera en författare som av Lars Noréns format (Norén förekommer mycket riktigt i utkanten av denna annorlunda släkthistoria).

Bra sockenbok Tore Österhags stort upplagda, mycket omfattande (420 sidor) redogörelse handlar om en stor och inflytelserik Härnasläkt under tvåhundra år med början hos Anders Bengtsson (1679 - 1752) och Börta Gunnarsdotter (1689-1774) och deras sju barn på Olofsgården i Sassarps by i Härna. Berättelsen har en bredd och en tyngd, som gör den till en riktigt bra sockenbok.

Avsnitten om handlarna i Härna hör till bokens allra bästa. Österhag beskriver förtjänstfullt knallarnas mångsyssleri. De resande försäljarna från socknen koncentrerade sig på Christiania och andra norska städer i sådan omfattning att Härna kallades för "Lilla Norget".

Givande Domböcker

Österhag har med framgång utnyttjat alla tillgängliga källor - med tillfredställelse konstateras att han insett tidningsarkivens värde - men särskilt givande har tydligen domböckerna varit. De har förvisso mycket att förtälja om livet i flydda dagar, men när långa utdrag förekommer så frikostigt som här, är risken för slagsida uppenbar. Slagsmål, byträtor, personliga tvister, trassliga affärer, "olovlig beblandelse" och andra pikanta rättsfall upptar oproportionerligt stort utrymme. De redliga Härnabornas fridfulla vardag i Sassarp, Bondarp, Åstorp och andra byar kommer i skymundan. Tack vare tingsprotokollen bjuds emellertid läsarna på en av bokens verkliga höjdpunkter. Vi får nämligen vara med om ett hejdundrande bröllop i dagarna tre. Det ordnades pingsten 1804, då Sven Jönsson i Islanda och Anna Maria Gunnarsdotter i Laggaregården gifte sig. Festen slutade inför rätta, vilket inte var så ovanligt på den tiden. Därför kan Österhag återge den långa gästlistan med över tvåhundra namn, en ovanlig och lokalhistoriskt betydelsefull dokumentation.

Några personliga reflexioner om boken

Anna-Lena Hultman, ordförande i Ulricehamns forskarklubb: "Vilken fantastisk bok!!!! För den som har Härnabor i släkten är boken en guldgruva att ösa ur".

Arne Sträng, pensionerad bibliotekarie i Skara: "Grattis till ett fullbordat verk i ett smakfullt utförande och med mängder av spännande levnadsöden. Särskilt tycker jag att layouten är bra med många olika stilsorter. Jag visar boken för Föreningen för Västgötalitteratur så kommer den med på listan över nyutkommen Västgötalitteratur. Den är värd all spridning".

Från släktleden kommer också reaktioner

Bertil Hansson i Vargön: "Tore Österhags välskrivna bok, Handlarna från Härna, hjälper till att levandegöra personerna i de släkttavlor, som ligger till grund för boken. Boken och släkttavlorna är ett mästerstycke, som ger berörda släktingar och andra en fin möjlighet till intressanta inblickar i våra förfäders liv och levnadsbetingelser. Rekommenderas!"

Birgitta Almgren i Haninge: "Handlarna från Härna tycker jag är en helt fantasisk bok. Den ger så mycket och det är så lätt att leva med i familjernas öden. Boken är skriven på ett mycket medryckande sätt. Handlarna är en bok som man av nyfikenhet sträckläser och sedan tar fram och läser lite då och då och på så sätt känner sin samhörighet med hela denna stora släkt".

Kapitelregister


Inledning och tack
Liten läsvägledning
Till Härna kyrka
Drakenberg på Tissås
I Härnas forntid
Sagan om ringen
Ruth från Tissås
Vid Grundsjön
Byn
Caplanerna i Brickagården
Fädernas kyrka
Barnen i Olofsgården
Mjölnaren i Qvarnagåren
Arvtagaren i Olofsgården
Flyttkarusell
Atter
Friaren
Förmyndartvister
Skandalernas skandal
Olofsgården förlorad
Svenstorpet
Torparna
Brännvin och silverskedar
Svenstorp avstyckas
Peter skyddshelgon
Till Grovare
Stavare – Laggaregården
Potatis och vaccin
Pelen
Brännvinet
Vaccin
Potatisfolket
Till Laggaregården
Calle i Bondarp
Tragedin
Kerstin i Laggaregården och hennes barn
Annica
Anders
Maria
Sven
Gunnar
Schievers och Sparrströms kyrka
Ekonomiskt trassel
Torpare kaplan och undervisare
Klockaren klämtar
Kyrkstölden
Rebellen Wallwitz


Ordningsfrågor
Handaslögder och handel
Limma kyrkan
Fattigvården
Utebliven änkekonservering
Den vansinnige
Byordningen
Storskiftestvister
Förlorad allemansrätt
Byslagsmål
Bröllopet
Spott och spe
Våryra
Förtreten
Blodshämnden
Rättegången
Or(d)sakerna
Överklagan
Dråpslaget
Nekrolog
Fänneslundasläkt
Vinet och himmelriket
Byslagsmålet i Habo
Gunnar i Laggaregårns barn
Anna Maria till Islanda
Britta till Bosgården
Peter till Aplaberg
Anders i Sundbro
Udda affärer
Maria och Sven och deras barn
Maria
Sven
Klockare Månsson
Marias söner
Generation IV tar kommandot
Besluten på sockenstämman
Bröderna Larsson
Benjamin
räven till Skogstorpet
sista resan till Mårdenshemmet
Johannes
Sven
Per
Nilses barn i Laggaregårn
I tassemarker
Vägen till Brestorp och USA-resa
Definitiv emigration
Kvar i Laggaregården
Anders Nilsson i Laggaregården
Jönssonligan
Blodigt allvar
Fjäder- och hästhandel
Brödratvister
Storhandlaren
Vid skolvägen
Skvaltkvarnen i skogen
Till Kairo
I båle brännes
Drastiskt beslut
Födde och dödade barnet
Svimmade och erkände
Svensson Svensson i Bondarp
Mjölnaren i Nolkvarn
Sven i Nedergården
Svens söner i Nedergården
En murarhistoria
Ladugårdsbygge
Luriga knallar
Handlare i Härna
Olycklig bohusresa
Borgenärers förnöjande
Lånekarusellen
Samhandelsproblem
Förstärkningskarlen som försvann
Gårdfarihandelns historik
Härna i händelsernas centrum
Lättnader i handeln
Det stora uppsvinget
Handlarna på obestånd
Handelskriget
Slagskämpen i Kyrkarp
Handelskriget till tingsrätten
Satans redskap
Sista rycket och industrialisterna
Lilla Norget
Till Mark
Robert i Bollebygd
Thörnqvist i Fritsla
Soldatliv
Soldatbråk i Laggaregården
Framåtsoldater marsch
Christina utan guldkrage
Islandatiden
Dråsepåsar
Brämhultsresa
På fallrepet
Mönesoldaten
Guldkragen
Bruna-Maja och hennes syskon
Christina Pettersdotter Brun
Komministerbytenas tid
Äventyrarsläktens buse
Fler oegentligheter
Annexkyrkan
Berggrund
Kyrkbygge eller inte
Potatisfolk och bönder
Kommunalgubbarna
Fattigvård i 1800-tal
Patron på Tissås – en belastning
En handelsmans död
Olyckan i soffan
Skolan
Svenssons bibliotek
Förste läraren
Prästen från Töresås
Kyrkoherde i Hällstad och Skarstad
Tell – kunglig vägledare
Skolstriden
Skolhuset på plats
Lärartillsättning
Skrällen
Skolan utvecklas
Slöjdskola
Kyrkan efter skilsmässan
Klockaren på väg ut
Orgel in
Härnaborna tröttnar
Planer som inte blev av
Amerikafeber
Släktens första emigranter
Brott och straff
Busa-Jan
Soldaten från Hule
Rån planeras
Faderskapsmål
Soldaten i Kinnarumma
Sandsäcken i Borgstena
Kommunikationer
Snöplogning
Postgång
Härnas järnväg
Postmästare som inte blir av
Dramatisk klassvandring
Torparsonen från Leksberg
Slöjdpionjären
Ett liv i musik
Enastående viljestyrka
Efterord
13
17
21
24
27
29
30
32
34
37
39
43
45
45
49
50
52
53
54
61
67
68
68
70
72
72
74
76
77
79
79
80
83
83
84
85
85
87
87
88
88
90
90
93
94
98
103


106
111
113
114
118
120
121
124
127
128
130
142
146
147
148
149
155
156
160
164
165
166
168
172
172
174
177
180
182
184
184
185
186
187
190
191
198
199
203
207
209
211
212
213
216
219
220
222
222
224
226
227
228
230
233
235
238
238
239
239
240
242
242
243
243
245
246
248
259
259
262
265
267
268
271
273
274
276
277
279
279
281
285
286
289
291
294
295
297
299
300
301
301
303
304
305
307
308
312
314
316
318
320
322
322
323
327
332
335
339
340
343
345
247
349
352
353
354
356
359
360
362
365
367
368
369
370
371
373
374
375
376
376
381
385
386
387
388
392
392
393
394
395
399
399
406
407
411
413
tosterhagtgmailcom