Släkt och Gårdfarihandlare i Ås - Sjuhärad

Startsidan Artiklar Ruuth-släkten Michel-släkten Boken Handlarna från Härna Anders Danielsson Register Gårdfarihandlare i Ås Ås härads dombok Kyrkböcker i Ås och Kind Michel-släkt

Gårdfarihandlare i Ås

Över 2 800 gårdfarihandlare, handelsborgare, handelsdrängar i ett samlat register från 1788-1860 i 10 socknar i Ås härad

Fullständigt register över gårdfarihandlare i 10 socknar i Ås härad, nämligen: Toarp Brämhult Gingri Rångedala Äspered SödraVing Tärby Varnum Härna Fänneslunda

Har Du uppgifter om någon av handlarna på listan, eller har Du personer i Din egen släkttavla som rest i handel? Ring eller skriv och berätta, eller skicka e-post till ovanstående adress.

Ändamålet med registreringen av befolkningen i de gårdfarihandlartäta socknarna i Ås härad, och främst då i södra delen av häradet, har varit att skapa ett underlag för den sociala forskningen om resehandlarna, som de också kallas. Gårdfarihandeln var en integrerad del i bondesamhället, men också i vissa avseenden särskiljande. En del av handlarna blev ganska välbeställda, vilket kunde leda till kiv och avundsjuka ute i byarna.

Fanns det några klasskillnader, vilka var giftermålsmönstren, och vilka är eventuella sociala skillnader mellan handlarna och de hemmavarande bönderna, är några av frågorna som kan ställas. Vissa skillnader syns redan i kyrkböckerna, de framgångrika handlarna verkar ha större barnkullar och fler vinterfödda barn samt fler tjänstefolk på gården.

För att kunna studera giftermålsmönstret handelsbönderna emellan, upprättas heltäckande register över resehandlarna. Uppgifter hämtas från anteckningar kyrkböcker, mantalslängder, och bevarade passjournaler, i den mån de kan återfinnas i arkiven. Perioden omfattar från tidigast möjligt på 1700-talet fram till 1870-talet.
tosterhagtgmailcom