Släkt och Gårdfarihandlare i Ås - Sjuhärad

Startsidan Artiklar Ruuth-släkten Michel-släkten Boken Handlarna från Härna Anders Danielsson Register Gårdfarihandlare i Ås Ås härads dombok Kyrkböcker i Ås och Kind Michel-släkt

Kyrkböcker i Ås och Kind

Dataregistrerade uppgifter från kyrkböckerna i Disgen, familje- och släktvis registrerade från början av 1700-talet till senare delen av 1800-talet. Samt att i flertalet av nämnda socknar är gårdsregister efter husförhörslängder upprättade.

Även excelregistrerade döp- död- och vigselböcker från tidigt 1700-tal till början av 1800-talet i ett antal av följande uppräknade socknar.

Ås härad
Brämhult Fänneslunda Gingri Grovare Hällstad Härna Murum Möne Rångedala Södra Ving Toarp Tärby Varnum Äspered.

Kinds härad
Gällstad Hulared Länghem Månstad
tosterhagtgmailcom