Foto: Jan Töve
Bygatan genom Äspered by av årgång 2014.
Det var vid den här bygatan som handlingen startade för omkring 400 år sedan.

Anfader Gisle Michelsson år 1600   (klicka på namnet till vänster för att komma till stamtavlan)

Introduktion av Michelssläkten

År 1621 fick Borås sina stadsprivilegier av kungen Gustav II Adolf. Samma år som en yngling i Rölle, Fristads socken blev giftasvuxen. En dryg timmes gång- eller skjutsväg med häst och vagn från Rölle till den nya staden i Torpa socken.

Ynglingen var döpt till Gisle och fadern hette Mikael eller Mickel som man sa. Efter giftermål flyttar Gisle till ett hemman i den närbelägna byn Äspered i Gingri socken. Mantalslängderna uppger senare att han brukar ett ryttarhemman om ½ mantal, vilket kan betyda byns största gård.

Gisles son Michel Gislesson gifter sig med Kerstin Bosdotter och flyttar till Dållebo i Varnums socken. Dållebo blir uppehållsort för flera generationer av släkten, medan övriga grenar av släkten sprider sig till omgivande socknar kring Varnum

Inom familjerna är det vanligt att döpa en av sönerna till Michel. Den traditionen fortsätter i ytterligare 3 generationer. Därför har släkten fått namnet Michelssläkten.

Gårdfarihandelns starkaste fäste i Sjuhäradsbygden är de 8 sydligaste socknarna i Ås härad. Michelssläkten är starkt förknippad med den handeln under 16-1700-talet. Även de är drabbade av tillbakagången under 1800-talet. Då ingår ett stort antal Michlar i den första flyttvågen till Amerika, eller söker sig till arbeten utefter sina gamla handelsvägar i Sverige.

Michelfamiljer är etablerade från Kiruna i norr till Malmö i söder redan under 1800-talet. Kontinuiteten från Gisles tid på 1600-talet märks tydligt i Borås. Många mindre företag har startats och ägs av Michlar. Ett av dessa företag har växt och expanderat med sina butiker till några världsmetropoler.

För framgång som gårdfarihandlare/förläggare krävdes viss läs- och skrivkunnighet. Dessa handelsbönder hade därför ofta företräde som kyrkans och socknens förtroendemän. Och inte minst som nämndemän vid tingsrätten, vilket då för tiden innebar lönande ombudsuppdrag åt sockenborna.

En av våra Michelssläktingar i Södra Ving hade en rekordlång befattning med över 40 år som nämndeman. Detta innebar att han inte gärna kunde resa som gårdfarihandlare, men hindrade inte att han som förläggare ändå kunde ägna sig år gårdfarihandeln.

I forna tider var det rätt vanligt med mycket stora barnkullar i hemmen. Och Michelssläkten var inget undantag. I Södra Ving fanns i början av 1800-talet en familj med 14 barn. Samtliga överlevde barnaåren och gifte sig. Det föräldraparet fick 85 barnbarn. De flesta ättlingarna i den familjen finns nu i USA.

En mor i en familj i Borgstena i slutet av 1800-talet födde 17 barn. I en annan familj med 15 barn i Karlskoga på 1900-talet uppmärksammades 1935 i den välrenommerade veckotidningen "Folket i Bild". Som ett svar på Alva och Gunnar Myrdals debattbok "Kris i befolkningsfrågan".

Sjuhäradsbygdens bönder hade sedan medeltiden gamla handelstraditioner med exempelvis Bergslagen. Men saknade en sammanhållande och centralt belägen handelsort i bygden. Därför torde Borås grundläggning ha hamnat där den gjorde mest av en slump. Den slumpen borde ha gynnat Michelssläktens tidiga framgångar inom gårdfarihandeln och släktens geografika utbredning.

Det finns otaliga gårdfarihandelssläkter, men svårt att finna någon annan släkt med lika stor population inom nuvarande Borås stadsgränser. Förutom släktforskning skulle social forskning  kunna vara givande inom Michelssläkten, och inte orimligt med Michelssläkten som en symbol för Borås tillkomst och utveckling från handel via textilhuvudstad till lärdomsstad.

Den vanligaste resan vid släktforskning är från nutid till forntid. Den omvända från forntid kan ge 100-fallt större antal personer som slutresultat och är mer än 100-fallt intressantare. Det är häpnadsväckande människoöden som rullar förbi på dataskärmen.

Michelssläktens antal registrerade personer uppgår hösten 2017 till närmare 63 000 individer, av vilka 41 825 är direkta ättlingar och resterande ingifta (partners).

Nationellt mest kända medlemmar av släkten är:

Lars Norén 1944-05-09, dramatiker
Gullan Bornemark 1927-11-28, barnvisor

Oavsett om du vill höra av dig som medhjälpare eller med släktuppgifter, eller bara är nyfiken, skriver du till tosterhagt@gmail.com eller ringer 033-281908

Efterföljande stamtavla innehåller födda fram till och med 1917 samt ättlingar ej längre i livet.

Stamtavla Gisle Michelsson    Instruktioner    Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister