Att navigera i släktträdet

Att navigera i släktträdet är mycket enkelt, man klickar på namnet på den person man är intresserad av, och kan sedan klicka på den personens alla relationer (t.ex. barn och föräldrar etc). Släktträdet innehåller grunduppgifter om personerna, såsom namn, födelseort och födelse-/dödsdatum.

För att se hur en viss person är kopplad till "gamle Gisle", som hela släktträdet utgår från, klickar man sig uppåt bland personerna (på föräldrar eller far- / morföräldrar). I de allra flesta fall kommer det att saknas föräldrar antingen på mödernet eller fädernet, i och med att endast endast en av dem stammar från Gisle Michelsson och hans son Michel Gislesson; välj alltså den person som ser ut att har en fortsättning med föräldrar uppåt bland ansedlarna (se exempel på ansedel nedan).

Ansedel

Släktregistret kan visas i två lägen; dels som ansedlar, med en "huvudperson" i mitten och dess anor på fadens och moderns sida ovanför, samt eventuella barn under. Man kommer alltid till en ansedel när man klickar på ett namn.

Nedan visas en ansedel, med Margareta Persdotter som "huvudperson" (hon saknar barn i detta exempel):

Stamtavla

Det andra läget kallas stamtavla, och visar direkta ättlingar till Gisle Michelsson (ej ingifta personer), med fyra generationer i taget.

Man kommer till stamtavlan genom att klicka på den lilla pil som finns till höger om namnet på varje medlem i Michel-släkten, i ansedlarna:

Observera att man kommer tillbaka till ansedelvisning om man klickar på ett namn i stamtavlan. För att fortsätta att navigera i stamtavleläget behöver man klicka på pilarna som, för de personer som har ättlingar, visas längst till höger i stamtavlan:

Nedan visas en stamtavla, med Gisle överst, hans barn (Michel) med generationsnummer 1 till vänster om namnet, hans barnbarn som 2:or, barnbarns barn som 3:or etc.:

Register

Registren är ytterligare en ingång till ansedlarna. Överst på registersidorna visas bokstavskombinationer, att jämföra med bokstäverna på baksidan av ett uppslagsverk (t.ex. "Ab-And").

För att hitta en person som heter t.ex. August Larsson; välj Personregister, klicka på "Jon - Len" i vilket intervall Larsson ingår, och gå ned på sidan tills August återfinns. Om det finns flera personer med samma namn får man testa sig fram (backa med webbläsarens back-knapp, om det det var fel person, och försök med nästa).

Efternamn som står inom parentes - t.ex. "(Johansson)" - innebär som regel att personen är ingift i Michelsläkten samt har detta namn som gift. Den alfabetiska uppställningen gör att dessa kommer först (före bokstaven A).

Flera efternamn avdelade med snedstreck ("/") - t.ex. "Andersson/Larsson" - innebär att personen är född med efternamnet till vänster men har efternamnet till höger som gift.

Om Michelsläkten    Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister