Ovan syns en s.k. högloftsstuga, en byggnadstyp från medeltiden i södra Götaland.
Möjligen bodde Gisle Michelsson i en liknande stuga på 1600-talet.
Teckning: Iris Ljungquist

Detta är Michelsläkten

1621 fick Borås sina stadsprivilegier av kung Gustav II Adolf - samma år som en yngling i Rölle, Fristads socken, blev giftasvuxen. Ynglingen, som var döpt till Gisle, var son till Mikael - eller “Mickel” - som det uttalades (eller Michel som det skrevs i kyrkböckerna).

Några år senare gifte sig Gisle och bosatte sig i den närbelägna byn Äspered i Gingri socken, knappt en mil norr om Borås. Gisles son döptes efter farfar och bar därmed också namnet Michel. Han gifte sig med Kerstin Bosdotter och flyttade till Dållebo i Varnums socken, mitt emellan Borås och Ulricehamn.

Här levde sedan flera generationer av Michlar, medan övriga grenar av släkten spred sig till närliggande socknar kring Varnum. Men släkten skulle även snart komma att sprida sig över hela landet - från Kiruna i norr till Malmö i söder. Många av medlemmarna var nämligen gårdfarihandlare och reste därmed land och rike runt i sin affärsverksamhet.

Michelsläktens omfattning

Vid avslutad registrering hösten 2017 innehöll Michel-släkten:
41 825 direkta ättlingar till Gisle Michelsson.
62 797 inklusive partners (ingifta personer).


Övriga frågor

Vilka personer ingår i släkten?

Ta reda på det i personregistret.

Varför finns inte mitt namn med i personregistret (trots att jag är Michel-ättling)?

Anledningen till att ditt namn saknas är att det offentliga släktträdets innehåll är begränsat. Sök på dina föräldrars eller deras föräldrars namn istället – eller gå in via ortsregistret.

På vad sätt är begräsningen gjord och varför?

Samtliga personer är inte publicerade på Michel-släktens hemsida. Med tanke på EU:s (och därmed Sveriges) dataskyddsdirektiv har nu levande personer uteslutits. Avlidna personer omfattas ej av personuppgiftslagstiftningen. I praktiken har personerna som förekommer i släktregistret avgränsats till de som är födda 1917 och tidigare, samt de som är avlidna senare och där ingen nu levande förfader är född efter 1917. Detta innebär att någon enstaka 100-åring, eller äldre, kan ha "slunkit med".


Till huvudsidan: http://osterhag.se
Till Michelsläktens startsida: http://osterhag.se/michel